8/23/11

mangiare, part 1

mangiare1

mangiare6

mangiare3

mangiare10

mangiare19

mangiare17

mangiare11

mangiare8

mangiare15

זה עדיין בלוג אופנה ולא שיניתי את האג'נדה, אבל מטרה מרכזית בביקור באיטליה היתה (ולעולם תהיה) להתענג על האוכל המשובח. וכך עשינו. הנה הצצה קטנה למה שאכלנו, שלא לומר זללנו, לא בדיוק בסדר האכילה המדויק אבל בהנאה רבה. עוד תמונות בהמשך.


You have not mistaken and this is still a fashion blog, but one of the reasons to visit italy is to enjoy the amazing food. And so we did. This is part of what we ate on our visit, not in the chronoligical eating order but everything was tasted and devoured with great pleasure. More pictures from Italy to come.